Chính sách bảo mật của A Crazy Mind

Cập nhật ngày 11/05/2021

GIỚI THIỆU

A Crazy Mind sau đây được gọi là "chúng tôi", tôn trọng quyền riêng tư của người dùng của chúng tôi. Tại A Crazy Mind, cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu người dùng tuân theo Chính sách bảo mật này. Điều này áp dụng cho trang web chính của chúng tôi (A Crazy Mind.vn) và bất kỳ trang web và ứng dụng di động chính thức nào khác của A Crazy Mind. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này và vui lòng không truy cập trang web nếu bạn không đồng ý với tuyên bố này. Chúng tôi có quyền thay đổi bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì cho Chính sách bảo mật này. Bạn có thể thấy được thời gian chúng tôi cập nhật chính sách bảo mật gần đây nhất. Mọi thay đổi hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng Chính sách bảo mật đã được cập nhật trên trang web của chúng tôi.

THU THẬP THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn theo nhiều cách khác nhau. Thông tin chúng tôi có thể thu thập trên trang web bao gồm:

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào về bạn có thể được xác định. Điều này có thể bao gồm:

 • Tên, ngày sinh, địa chỉ email, số điện thoại, hình ảnh, quê hương, sở thích, nền tảng giáo dục, lượt thích và nhận xét liên quan đến tài khoản của bạn và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn chọn tham gia các hoạt động liên quan đến trang web của chúng tôi, chẳng hạn như tạo một tài khoản, trở thành Cộng tác viên;
 • Một số thông tin cá nhân này sẽ là bắt buộc để bạn tham gia vào các hoạt động trên trang web của chúng tôi nhưng một số thông tin sẽ được bạn tự nguyện cung cấp. Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào, tuy nhiên, việc bạn từ chối có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng một số tính năng của trang web của chúng tôi.

Dữ liệu dẫn xuất

Thông tin mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập như:

 • Địa chỉ IP;
 • Vị trí của bạn;
 • Trình duyệt của bạn;
 • Thông tin thiết bị của bạn;
 • Hệ điều hành của bạn.
 • Quyền của Facebook và Google

Nếu bạn chọn tạo tài khoản với chúng tôi, bạn sẽ được lựa chọn đăng nhập bằng email hoặc sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google của mình. Điều này cho phép chúng tôi truy cập vào thông tin cơ bản về bạn, bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, ảnh hồ sơ và các thông tin khác mà bạn đã công khai. Để biết thêm thông tin về quyền của Facebook, vui lòng truy cập trang Tài liệu tham khảo về quyền của Facebook. Để biết thêm thông tin về quyền của Google, vui lòng truy cập trang Các trang web và ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Dữ liệu thiết bị di động

Thông tin về thiết bị, chẳng hạn như ID thiết bị di động, kiểu máy và nhà sản xuất cũng như thông tin về vị trí của thiết bị, nếu bạn truy cập Trang web từ thiết bị di động.

CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin của bạn để cung cấp cho bạn quyền truy cập trơn tru và hiệu quả vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để:
 • Tổng hợp thông tin về người dùng của chúng tôi trong cơ sở dữ liệu nội bộ của chúng tôi
 • Tạo và quản lý tài khoản của bạn
 • Sử dụng dữ liệu thống kê ẩn danh để thực hiện phân tích dữ liệu cho sử dụng nội bộ hoặc với đơn vị thứ ba

Cung cấp quảng cáo

 • Gửi email cho bạn về tài khoản / hoạt động của bạn với chúng tôi
 • Gửi cho bạn bản tin hàng tuần
 • Giải quyết tranh chấp và khắc phục sự cố
 • Đáp ứng yêu cầu hỗ trợ và dịch vụ khách hàng

QUYỀN SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi đã thu thập về bạn trong một số tình huống. Thông tin của bạn có thể được sử dụng như sau:

Tương tác với người sử dụng khác

Bạn sẽ có thể thấy người sử dụng khác trên trang. Bạn sẽ thấy được tên, hình ảnh đại diện và bút danh của họ.

Bài đăng trên mạng

Khi bạn đăng bài viết và nhận xét trên trang web của chúng tôi, tất cả chúng sẽ có thể được xem và phân phối công khai bên ngoài trang web và trên các kênh khác.

Nhà quảng cáo bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để phục vụ quảng cáo khi bạn truy cập vào trang A Crazy Mind. Các công ty này có thể sử dụng thông tin về các lượt truy cập của bạn vào A Crazy Mind và các trang web khác có trong cookies của bạn để cung cấp quảng cáo mà bạn có quan tâm.

CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies trên trang web để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng. Hầu hết các trình duyệt theo mặc định chấp nhận cookies. Bạn sẽ có thể tắt cookies nhưng xin lưu ý rằng việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến chức năng của trang web.

BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hành chính, kỹ thuật để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xin lưu ý rằng dù có nỗ lực bảo mật thông tin của các bạn, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo và không có phương thức truyền dữ liệu nào có thể được bảo đảm chống lại bất kỳ hành vi can thiệp hoặc lạm dụng nào khác. Bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trên mạng đều dễ bị chặn và lạm dụng bởi các bên trái phép. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật hoàn toàn nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này.